free simple site templates
  •  Faylları qrafiklər, təsvirlər və media fayllar ilə orijinal formatda saxlamaq imkanı olan elmi və tələbə işlərinin təhlükəsiz elektron arxivi  
  • Antiplagiat yoxlamaları və işlərin qiymətləndirilməsi  proseslərinin müasir idarəetməsi
  • Əlavə və universitetin idarəetmə sistemi arasında avtomatik  məlumat mübadiləsi
  • İşlərin yazılmasının və müəllimin iştirak dərəcəsinin  prosesinə monitorinq imkanı
  • İşlərin yazılma prosesində şəffaflığın artırılması
  • Antiplagiat yoxlama  və qiymətləndirmə prosesində iştirak edən universitetin inzibati heyətinə inzibati yükün azaldılması. Demo versiya 
Universitetdə mövcud olan antiplagiat və digər elektron sistemlərlə inteqrasiya edilmiş tələbə və elmi işlər üçün müasir elektron sənəd idarəetmə sistemidir.
Əsas funksiyası olan alınmalara dair təhlildən əlavə ASAP işin hazırlanma prosesində müəllim tərəfindən şərhlərin əlavə edilməsi daxil olmaqla müəllim və tələbə arasında kommunikasiya platforması təklif edir.  ASAP həmçinin vaxtı, icra tarixini və şərhləri göstərərək işin yazılma prosesinin retrospektivini izləmək imkanı verir.